wczytywanie strony...

Automatyzacja i robotyzacja

Wyznacznikiem innowacyjności procesu produkcyjnego jest m.in. stopień jego automatyzacji i robotyzacji. Zastosowanie nowoczesnych technologii zwiększa zainteresowanie systemami automatyki oraz robotyki wśród coraz szerszego kręgu przedsiębiorców.

W procesach produkcyjnych coraz szersze zastosowanie znajdują manipulatory i roboty. Człowiek jest zastępowany w operacjach:

  • szkodliwych dla ludzi - strefy niebezpieczne
  • dużego wysiłku fizycznego
  • monotonii

Typowymi zastosowaniami robotów są spawanie, paletyzacja, montaż, transport i malowanie.

Zalety stosowania robotów to:

  • poprawa możliwości produkcji
  • zwiększenie dokładności i powtarzalności produkcji
  • wykonywanie produkcji 24 h
  • zmniejszenie czasów przestojów

Cechy te wyróżniają zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji i robotyzacji.

Koszty takich inwestycji przy rosnących kosztach stanowiska pracy są już w zasięgu większości przedsiębiorstw.

Inwestycja w automatyzację i robotyzację przynosi również zyski pozafinansowe.

Nasza działalność w szczególności obejmuje projektowanie procesów zrobotyzowanych czy zautomatyzowanych w których wykorzystujemy wiedzę z budowy maszyn specjalnych czy zaawansowanych systemów sterowania.

Kontakt

TALTECH Mirosław Talar

ADRES
Olszana 153
33-386 Podegrodzie

TELEFON
+48 608 331 675

E-MAIL
taltech@taltech.pl